Rauhanpolitiikkaan ei mahdu HX-hävittäjien ostaminen
Vasemmistolaista politiikkaa on syytä odottaa Rinteen uudelta hallitukselta. On hyvä, että hallitusohjelmassa listataan lisäresursseja, joilla hoitajat, lääkärit ja opettajat työllistyvät ja saadaan peruspalveluja parannettua.  

Moni kokee varmasti, että politiikan suuntaa ollaan muuttamassa oikeaan suuntaan, vaikka kapitalismin rakenteisiin ei Rinteenkään hallitusohjelma halua puuttua ja valtion omaisuutta suunnitellaan myytäväksi. 

Työllisyyttä ei Rinteenkään hallitusohjelmassa olla ratkaisemassa suuremmalla panostuksella sillä, että me itse omistaisimme oman osaamisemme, omat työpaikkamme ja voisimme vielä itse päättää asioiden priorisoinnin ja investoinnit. Sote tulee jatkossakin olemaan taistelua työpaikoista. Meille kommunisteille on selvää, että haluamme kehittää jatkossakin terveyspalveluita lähipalveluina siellä missä ihmisetkin asuvat ja meidän itsemme omistamana työnä - ei ostopalveluina eikä bisneksenä ihmisten terveydellä. 

Vihreää valoa militarismille 

 On sietämätöntä, että Rinteen hallitusohjelma näyttää vihreää valoa militarismille. Työväenliikkeen näkökulmasta poliittisen eliitin 64 hävittäjähanke on Suomen kokoiselle talousalueelle järjestön hanke, joka johtaisi peruspalvelujen leikkaamiseen riippumatta siitä onko tulevassa hallituksessa oikeistolla tai vasemmistolla enemmistö.  

Vertailuna voi kertoa Kanadasta, joka on kuusi kertaa Suomen taloutta laajempi kokonaisuus ja joka ostaessaan 65 hävittäjää kävi laajan kansalaiskeskustelun asiasta ja sen taloudellisista vaikutuksista. Lisäksi hävittäjähankkeen painotus Suomesta ulos ulottuviin kansainvälisiin hyökkäysoperaatioihin on perinteisen luokkataistelun ja työväenliikkeen vastaista. Silloin kun naapurista tehdään vihollinen ja kun työmiehiä ollaan asettamassa sotien etulinjoihin, on työväenliikkeen syytä esittää luokkatietoine stoppi vaaralliselle kehitykselle. Rinteen uusi hallitusohjelma  ja sen raameissa harjoitettava turvallisuuspolitiikasta kertoo, että nyt on vastalauseen paikka. 

Kapea-alainen tulkinta turvallisuustilanteesta 

Suomalainen rauhanliike on esittänyt laajan kansalaiskeskustelun herättämistä hävittäjähankinnoista. Lisäksi se on kritisoinut esitystä 64 hävittäjän hankkimisesta turvallisuustilanteen liian kapea-alaisesta tulkinnasta. Rauhanliike ja ympäristöliike molemmat jakavat huolen ilmastonmuutoksen kiihtymisestä, jota hävittäjähanke aiheuttaisi. Pelkästään yhden hävittäjän kuluttama kerosiinimäärä tunnissa on 50 000 litraa. Maailman kaikkien armeijoiden, sotien ja sotilastoimien viime vuonna aiheuttamat ympäristöpäästöiksi on arvioitu 10 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. On siis syytä jatkaa, Rinteen hallitusohjelmankin takia, rauhanliikkeen aloitteesta keskustelua ja esittää rauhan ja ilmaston stoppi HX hävittäjien hankinnalle. Päätös hävittäjistä tehdään 2021. 

Rauhanpolitiikkaa ja itsenäinen, uskottava puolustus 

Aina on asioille vaihtoehtoja. Sen sijaan, että kasvattaisimme suomalaista puolustusbudjettia 40 miljardilla (hävittäjien arvioitu elinkaarikustannus) on viisasta siirtää hankinnat roskakoriin. Viisasta on myös kehittää uskottavaa ja itsenäiseen puolustukseen ja rauhanrakentamiseen perustuvaa turvallisuuspolitiikkaa. Siinä keskeiseksi on nostettava ihmisen (sotilaskin on ihminen) osaamiseen ja teknologiaan sekä koko kansalaisyhteiskunnan erityisosaamiseen perustuva strategia. Siirrytään patriarkaalisen maskuliinisen kovasta ajattelusta orgaanisempaan ja ihmiskeskeiseen turvallisuusajatteluun. Uusi uskottava puolustuspolitiikka ei voi perustua hyökkäyspolitiikalle, ei saa asettua osapuoleksi suurvaltojen kiistoissa, eikä se voi olla osa Naton tai natomaiden johtamaa turvallisuusstrategiaa.  

Irti sotilasyhteistyöstä ja militarismista 

On selvää, että tänään tässä tilanteessa tarvitaan irtaantua sotilaallisista sopimuksista kuten Isäntämaasopimuksesta ja Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen suunnitelmasta tiivistää sotilaallista yhteistyötä-sopimuksesta. Pohjoismaisen yhteistyön nimissä on lopetettava nykyisin tapahtuva militarismin kasvattaminen ja Suomen sekä Ruotsin lähentäminen Yhdysvaltojen strategista ajattelua puolustuksesta. Lisäksi on sanottava selvä ei kehitykselle, jossa aletaan rakentaa EU:n sotilaallista yhteistyötä tilanteessa, jossa EU:n arvot vastaavat uusliberaalin markkinatalouden ja bisneksen vapauden arvoja.  

Tavoitteena rauhan osaamisen suurvalta 

Suomesta voidaan ja Suomesta pitää rakentaa rauhanpolitiikan osaamisen suurvalta. Se on mahdollista ja maailman kriisit ja konfliktit tarvitsevat sellaisia uskottavia maita rauhaa rakentamaan ja konflikteja sovittelemaan. Siksi tulevalla hallituskaudelle Suomen olisi kehitettävä uskottavaa ja itsenäistä turvallisuuspolitiikkaa ja nykyiset armeijan määrärahat 3,2 miljardia ovat siihen riittävät. 
Suomalaista kansalaisyhteiskunnan osaamista ja osallisuutta on kehitettävä. Viimeaikainen kehitys, jossa määrärahoja on leikattu, tulee siirtää historiaan. Tarkempi hallitustyö paljastaa onko Rinteen hallitusohjelmassa tilaa aikaisempaa merkittävämpää painotusta rauhanjärjestöjen työlle. Turvallisuuspolitiikkaa tarkastellen yhdelle keskeisistä ja tarpeellisista eli rauhanjärjestöjen työlle pitäisi budjetoida ensi vaalikaudelle miljardi euroa. Nyt hallitusohjelmassa sellaista summaa ei löydy. 
Suomen ei tule aiheuttaa talouskriisiä, vauhdittaa uusliberalistista leikkauspolitiikkaa ja militarismia sitoutumalla HX hävittäjähankintaan. Vasemmistolaisen rauhanpolitiikkaan ja itsenäisen puolustuspolitiikkaan HX-hävittäjähankinnat sopivat yhtä huonosti kuin NATO:n hyökkäysliitto edistämään maailmanrauhaa.  HX hävittäjähankinnoista on irtaannuttava!

HX hävittäjähanke liian kallis Suomen taloudelle

 
JP (Juha-Pekka) Väisänen on rauhanaktivisti, käsitetaiteilija ja SKP:n puheenjohtaja

HX hävittäjähanke työväenliikkeen tavoitteita vastaan

Työväenliikkeen näkökulmasta poliittisen eliitin 64 hävittäjähanke on Suomen kokoiselle talousalueelle järjestön hanke, joka johtaisi peruspalvelujen leikkaamiseen riippumatta siitä onko tulevassa hallituksessa oikeistolla tai vasemmistolla enemmistö. Vertailuna voi kertoa Kanadasta, joka on kuusi kertaa Suomen taloutta laajempi kokonaisuus ja joka ostaessaan 65 hävittäjää kävi laajan kansalaiskeskustelun asiasta ja sen taloudellisista vaikutuksista. Lisäksi hävittäjähankkeen painotus Suomesta ulos ulottuviin kansainvälisiin hyökkäysoperaatioihin on perinteisen luokkataistelun ja työväenliikkeen vastaista. Silloin kun naapurista tehdään vihollinen ja kun työmiehiä ollaan asettamassa sotien etulinjoihin, on työväenliikkeen syytä esittää luokkatietoine stoppi vaaralliselle kehitykselle. Eurooppasalissa 20.3. käyty keskustelu* turvallisuuspolitiikasta kertoo, että nyt on vastalauseen paikka 

Poliittisen eliitin kapea-alainen tulkinta turvallisuustilanteesta 

Suomalainen rauhanliike on esittänyt laajan kansalaiskeskustelun herättämistä hävittäjähankinnoista. Lisäksi se on kritisoinut esitystä 64 hävittäjän hankkimisesta turvallisuustilanteen liian kapea-alaisesta tulkinnasta. Rauhanliike ja ympäristöliike molemmat jakavat huolen ilmastonmuutoksen kiihtymisestä, jota hävittäjähanke aiheuttaisi. Pelkästään yhden hävittäjän kuluttama kerosiinimäärä tunnissa on 50 000 litraa. Maailman kaikkien armeijoiden, sotien ja sotilastoimien viime vuonna aiheuttamat ympäristöpäästöiksi on arvioitu 10 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. On siis syytä jatkaa rauhanliikkeen aloitteesta keskustelua ja esittää rauhan ja ilmaston stoppi HX hävittäjien hankinnalle. Päätöksen hävittäjistä tekee seuraava eduskunta arviolta vuonna 2021. 

Rauhanpolitiikkaa ja itsenäinen, uskottava puolustus 

Aina on asioille vaihtoehtoja. Sen sijaan, että kasvattaisimme suomalaista puolustusbudjettia 40 miljardilla (hävittäjien arvioitu elinkaarikustannus) on viisasta siirtää hankinnat roskakoriin. Viisasta on myös kehittää uskottavaa ja itsenäiseen puolustukseen ja rauhanrakentamiseen perustuvaa turvallisuuspolitiikkaa. Siinä keskeiseksi on nostettava ihmisen (sotilaskin on ihminen) osaamiseen ja teknologiaan sekä koko kansalaisyhteiskunnan erityisosaamiseen perustuva strategia. Siirrytään patriarkaalisen maskuliinisen kovasta ajattelusta orgaanisempaan ja ihmiskeskeiseen turvallisuusajatteluun. Uusi uskottava puolustuspolitiikka ei voi perustua hyökkäyspolitiikalle, ei saa asettua osapuoleksi suurvaltojen kiistoissa, eikä se voi olla osa Naton tai natomaiden johtamaa turvallisuusstrategiaa.  

Irti sotilasyhteistyöstä ja militarismista 

On selvää, että tänään tässä tilanteessa tarvitaan irtaantua sotilaallisista sopimuksista kuten Isäntämaasopimuksesta ja Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen suunnitelmasta tiivistää sotilaallista yhteistyötä-sopimuksesta. Pohjoismaisen yhteistyön nimissä on lopetettava nykyisin tapahtuva militarismin kasvattaminen ja Suomen sekä Ruotsin lähentäminen Yhdysvaltojen strategista ajattelua puolustuksesta. Lisäksi on sanottava selvä ei kehitykselle jossa aletaan rakentaa EU:n sotilaallista yhteistyötä tilanteessa jossa EU:n arvot vastaavat uusliberaalin markkinatalouden  ja bisneksen vapauden arvoja.  

Tavoitteena rauhan osaamisen suurvalta 

Suomesta voidaan ja Suomesta pitää rakentaa rauhanpolitiikan osaamisen suurvalta. Se on mahdollista ja maailman kriisit ja konfliktit tarvitsevat sellaisia uskottavia maita rauhaa rakentamaan ja konflikteja sovittelemaan. Siksi tulevalla hallituskaudelle Suomen olisi kehitettävä uskottavaa ja itsenäistä turvallisuuspolitiikkaa ja nykyiset armeijan määrärahat 3,2 miljardia ovat siihen riittävät. 
Suomalaista kansalaisyhteiskunnan osaamista ja osallisuutta on kehitettävä. Viimeaikainen kehitys, jossa määrärahoja on leikattu, tulee siirtää historiaan. Esitän rauhanjärjestöjen työn rahoitukselle korotusta nykyiseen (400 000 €) niin, että turvallisuuspolitiikkaa tarkastellen yhdelle keskeisistä ja tarpeellisista eli rauhanjärjestöjen työlle budjetoidaan ensi vaalikaudelle miljardi euroa. 
Suomen ei tule aiheuttaa talouskriisiä, vauhdittaa uusliberalistista leikkauspolitiikkaa ja militarismia sitoutumalla HX hävittäjähankintaan. Poliittisen eliitin hävittäjähankinnoista on irtaannuttava! 

*Vapaus valita toisin yhdistyksen, Sadankomitean, Rauhanliiton ja Suomen rauhanpuolustajien järjestämässä tilaisuudessa 20.3. Eurooppasalissa, Helsingissä turvallisuudesta ja asehankinnoista keskustelivat Erkki TuomiojaUlla Mikkola, Eero Lehto, Risto E. J. Penttilä, Outi Alanko-Kahiluoto, Anna Vuorijoki ja JP (Juha-Pekka) Väisänen

 

USA:n lopetettava sodalla uhittelu

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan Venezuelan uhkaamisen sodalla

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen tukee Venezuelan istuvaa presidentti Maduroa, vaatii EU:ta irtaantumaan Yhdysvaltojen Venezuelaan kohdistamasta vihapolitiikasta ja kysyy, miksi suomalainen vasemmisto on hiljaa, kun sosialismi on otsikoissa. 

Venezuelan parlamentin puhemies, keskusta-vasemmistolais-sosiaalidemokraattisen Kansan tahto (Popular Will) puolueen Juan Guaidó syytti maan presidentinvaaleja laittomiksi ja julistautui keskiviikkona 23.1. itsevaltaisesti Venezuelan presidentiksi.
  • - Minusta on tuettava Venezuelan kansan oikeutta mielensoituksiin ja vastustettava väkivaltaa riippumatta siitä tuleeko se Yhdysvaltojen järjestämänä puolisotilaallisina joukkoina tai valtiokoneistolta. Hyvässä yhteiskunnassa asiat sovitaan aina ilman väkivaltaa. On myös vesiselvää, että Yhdysvallat pyrkii vaikuttamaan Venezuelan sisäisiin asioihin. Donad Trump on toistuvasti uhannut Venezuelaa sotilaallisella väliintulolla - interventiolla. Yhdysvaltojen harjoittama Venezuelaan kohdistuva viha- ja sotapolitiikka pitää yksiselitteisesti tuomita. On mahdotonta hyväksyä politiikkaa, jossa Yhdysvaltojen johdolla Venezuela ajetaan sotilaallisen iskun kohteeksi. Juan Guaidón presidentiksi julistautuminen on täysin autokraattista, yksinvaltaista ja yksi vaarallinen askel, joka pitää kaikkien demokratiaan ja edistykselliseen politiikkaan uskovien tiedostaa ja tunnustamisen sijaan asettaa sivuun. On ala-arvoista Suomen YLE:tä kertoa uutisten otsikossa EU:n tuesta Guaidólle kun tuen takana on vain Eurooppa neuvoston puheenjohtajan yksi twitter viesti somessa, sanoo Väisänen 
Yleisradio kertoo Latinalaisen Amerikan oikeistohallitusten kuten Brasilia, Yhdysvaltoja myötäilevästä tuesta Venezuelan oppositiolle. SKP:n Väisänen kysyy mikä suomalaista vasemmistoa vaivaa, kun se ei ole solidaarinen Venezuelan sosialismille ja vaadi tasokkaampaa uutisointia poliittisesti merkittävästä valtataistelusta. 
  • - Olen viikonloppuna Euroopan vasemmiston hallituksen kokouksessa Brysselissä. Varmaan Venezuela nousee keskusteluissa solidaarisesti esille. Jo eilen monet eurooppalaiset vasemmistopuolueet ja kommunistit ovat reagoineet Venezuelan tilanteeseen ja vaatineet medioilta parempaa viestintää sekä osoittaneet poliittista tukea Venezuelan bolivaariselle vallankumoukselle ja politiikalle, jolla rakennetaan 2020-luvun sosialismia. Meille suomalaisille kommunisteille on loogista tukea Venezuelan kansalaisyhteiskunnan kehitystyötä, rauhanpolitiikkaa ja Venezuelan kommunistien ja Maduron sosialistipuolueen yhteistyötä. On vaikeaa ymmärtää, miksi suomalaisen vasemmisto on asiasta hiljaa tai jopa asettuu EU:n tasolla tukemaan oikeiston argumentteja ja linjaa. Mitä meidän vasemmistoa oikein vaivaa, kun sosialismi saa sen hiljaiseksi? Nythän meidän pitää selkeästi tukea ihmisoikeusjärjestöjen esittämää kritiikkiä väkivallasta ja tehdä paremmin poliittista työtä, jotta Yhdysvaltojen uhkailu sodalla loppuu ja että sosialismin rakentaminen niin Venezuelassa kuin laajemminkin voi edetä, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

SKP:lta selkeä Ei hyökköysaseille


SKP kyseenalaistaa sekä hävittäjähankinnat että Suomen puolustuspoliittisen strategian. Tärkein kysymys juuri nyt on se, tarvitsemmeko Suomeen puolustusvoimat, vai jatketaanko matkaa kohti hyökkäysvoimia?

Hävittäjillä ei saavuteta Suomen ilmatilan ilmaherruutta. Puolustuksessa panostaminen ilmatorjuntaan toimisi huomattavan paljon paremmin. Kehittynyt ilmatorjunta kykenee pudottamaan ilmatilaan pyrkivät hyökkääjät tehokkaimmin. Sen hankkimiseen kuluu murto-osa suunniteltujen hävittäjien hankintaan ja ylläpitoon varatuista rahoista. Samalla se säästää ympäristöä. Tärkeintä kuitenkin on, että ilmatorjunta on aidosti puolustustoimintaa, ei hyökkäämiseen valmistautumista.

Lue SKP:n kannanotto 
Ei hyökkäysaseita

Pidetään Suomi irti kansainvälisistä sotaharjoituksista, Natosta ja sodista

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen on rauhanaktivisti

Vastustan uusien hävittäjien ostamista ja lisärahan syytämistä armeijalle. Tänään rahaa tarvitaan ruokaan, työllistäviin toimiin ja rauhanrakentamiseen. Ei ole viisasta kiihdyttää asevarustelukierrettä lähialueella. On toimittava toisin. On fiksua nähdä naapuri naapurina eikä vihollisena. Historiasta voi ymmärtää, että kun hankitaan lisää aseita tullaan aseita käyttämään enemmän kuin ennen. Maailman kriisit tarvitsevat maita, jotka aseiden sijaan rakentavat rauhaa ihmisten taidoilla. 
­Porvari tekee turvallisuuspolitiikkaa porvarin välineillä; asekaupalla ja imperialismin voimin. Sipilän hallituksen puolustuspoliittisessa selonteossa ja käytännön toimissa on rauhanliikkeen mentävä aukko. On sietämätöntä, että poliittinen eliitti yhdestä nyrkistä leikkaa rauhanjärjestöjen toimintaresursseja ja vääntää rahahanoja ­­auki asehankinnoille. 

Hävittäjämiljardit hyötykäyttöön

Eduskunta käsittelee kevätkaudella 2019 ensi vuosikymmenelle kaavailtua hävittäjähankintaa. Koneiden elinkaarikustannukset nousevat YLE:n arvion mukaan jopa 30 miljardiin euroon. Suunnitelluilla miljardihankinnoilla Suomi ­siirtyisi Euroopan asemarkkinoilla kärkikastiin ja NATO-sopivaksi. 

Rauhanjärjestöt ovat käynnistäneet adressit.com-sivulla vetoomuksen “Hävittäjähankinta uuteen harkintaan – miljardit hyötykäyttöön”. Se kannattaa allekirjoittaa. Porvarit ja Suomen natottajat ajavat hävittäjäpäätöstä kiireellisenä ja itsestään selvänä, vaikka se ei ole kumpaakaan. Nykyisellään Suomella on uskottava puolustus. Kalliit Hornetit lentävät vielä, ja Ruotsilta voisi vuokrata hävittäjäkoneita.  

Armeijan toiminta ja ylläpito kiihdyttää ilmastonmuutosta. Yhden vuoden Suomen sotilasilmailu aiheuttaa 144 000 tonnia kasvihuonepäästöjä. Nykyiset 63 Hornetia vastaa 12 500 suomalaisen tavallisen ihmisen vuoden kasvihuonepäästöjä. Ilmastosopimuksen kriittiseen vuoteen 2030 on enää 12 vuotta. Rauhanliikkeen vetoomuksessa esitetään silloin asian uudelleen arviota, kun nähdään mitä ilmastokriisin kello on lyönyt ja mihin Suomella on varaa. 

Rauhanliikettä syytä kuunnella

 
Ehkä eduskuntavaalien takia myös perinteiset rauhan vasemmistovoimat ovat alkaneet spekuloimaan asehankintapäätöstä uskottavalla puolustuksella ja hallitusvaikuttamisella. Nyt kuunneltava rauhanliikettä ja rakennettava rauhanvaikuttamisen siltaa, jotta parlamentaarinen vasemmisto ja vihreät fiksut visionäärit ottaisivat järjen käteen ja irtaantuisivat hyökkäyshävittäjien hankkimisesta. Uusia hävittäjiä hankkimalla olisimme vahvasti mukana kiihdyttämässä asevarustelukierrettä lähialueellamme sen sijaan, että esittäisimme keinoja sen välttämiseksi. 

No more games - rauhankulttuurilla ahneutta ja sotaa vastaan

Ruotsalaisten taiteilijoiden rauhanjärjestö "Artister för Fred" kokosi Tukholmaan lauantaina 23.9. vaikuttavan pohjoismaisen rauhanpuolustajien joukon rauhanseminaariin ja konserttiin otsikolla rajaton rauha - "Gränslös Fredens Gala". Tilaisuudessa nostatettiin rauhanliikkeen henkeä, itsetuntoa ja ylpeyttä tehdystä rauhantyöstä. Puheenvuoroissa vaadittiin rauhankulttuurin rakentamista, Venäjän demonisaation lopettamista, ydinaseriisuntaa ja solidaarisuutta.

Kuvassa Suomen ja Ruotsin rauhantaiteilijoiden johtajat- oikealla Stina Bengs Artister för fred puheenjohtaja  ja vasemmalla Merikukka Kiviharju PAND:in varapuheenjohtaja Tukholmassa järjestetyssä rauhanseminaarissa ja konsertissa 23.9.2017


Ruotsalaisten taiteilijoiden rauhanjärjestö "Artister för Fred" kokosi Tukholmaan lauantaina 23.9. vaikuttavan rauhanpuolustajien joukon Ruotsista, Norjasta ja Suomesta rauhanseminaariin ja konserttiin. Tilaisuudessa työväen sivistyskeskuksessa ABF-talolla oltiin kriittisiä rauhanliikkeen työtä kohtaan mutta myös nostatettiin rauhanliikkeen henkeä, itsetuntoa ja ylpeyttä tehdystä rauhantyöstä.

- Rauhanliikkeen pitäisi kulkea etujoukoissa eikä tyytyä vain kommentoimaan poliittisen eliitin militarisitisa toimia. Emme saa hyväksyä toisten maiden demonisointia. Norjalla on pitkä historia kulttuurisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa. Kuitenkin norjalainen poliittinen eliitti on muuttanut historiallisen rauhan ja ystävyyden suhteen Venäjän kanssa Nato-suhteeksi ja Venäjän viholliseksi. Nato tekee Norjasta turvattomamman ja vähentää demokratiaa. Natojäsenyys on kaiken lisäksi Norjalle erittäin kallista -  165 miljardia norjan kruunua vuodessa. Rauhanliikkeen pitää olla ylpeä itsestään ja tekemästään työstä. Meidän on kutsuttava lisää nuoria mukaan liikkeesseen. Meidän on myös nähtävä ympäristän ja sotien välinen tuhoa levittävä vaikutusuhde, sanoo Liss Schanke Ńorjan Naiset rauhan puolesta, WILPF  järjestöstä.Dolls for Change - Nuket rauhanlähettiläinä
Rauhantapahtumassa nähtiin käsintehtyjä rauhannukkeja "Fredscockor", joita ihmiset eri puolella maailmaa ovat alkaneeet ruotsalaisten feministien ja Harriet Johanssonin aloitteesta tehdä. Rauhannukeilla muistutetaan poliittisia päättäjiä rauhasta, feministisen puolustus ja turvallisuuspolitiikan mahdollisuudesta ja lopuksi nuket löytävät tiensä pakolaisleirien lapsien luokse. Rauhanseminaarin ja konsertin puhujat ja taiteilijat saivat Johanssonilta kiitoksena työstään rauhan nuket.


Dolls for Change sivut FB:ssä

Rauhankonsertissa esiintyivät Stina Oscarson, Stina Bengs, Ulrik Bodén, Olof Buckard, Johanna Fossum, Skeppsholmens Fredskör, Anders Gustafsson, Heike Gustafsson, Kemal Görgü, Jan Hammarlund, Ingela Karlsson, Eva Lagerheim, Elin Lyth, Musikgruppen RAA, Sylvia Rönn, Jimi T Saint, Jazzbandet Splitter, Rauli Sulanko, Ingmar Svensson, Birgitta Söderström, Sven Wollter, Lasse Zackrisson ja Kaya ÅlanderYdinaseeton Pohjola
- Nyt on aika lähteä rauhanseminaareista ja kokoushuoneista parlamenttitalojen eteen, kaduille ja toreille puhumaan kovalla äänellä rauhan puolesta. Tänään näyttää siltä, että koko Ruotsista on tullut puhujalava, jolla puhutaan yksisilmäisesti vain siitä miten Venäjä on Ruotsin vihollinen "Rssarna kommer, Ryssarna kommer". Muistakaa mitä Olof Palme visio Pohjoismaista. Palmen ajatus oli luoda koko Pohjoismaista ydinaseista ja muistakin aseista riisuttu demilitarisoitu alue, sanoo Suomessakin tuttu ruotsalainen rauhanaktivisti Agneta Norberg.


Taide parhaita rauhan työvälineitä


Taiteilijoiden rauhanjärjestön PAND:in varapuheenjohtaja, muusikko Merikukka Kiviharjun vahva puheenvuoro ja ABF-lavalla esitetyt rauhanlaulut konkretisoituivat vetoomukseen pohjoismaiseen yhteistyöhön ydinaseiden riisunnan puolesta.

- Suomi ei ole enää rauhan ja puolueettomuuden maa. Suomi on sopinut Naton kanssa Isäntäsopimuksesta. Suomi vie aseita kriisimaihin. Suomen hallitus toimillaan edistää rasismia ja kasvattaa tuloeroja. Suomen päivät rauhaa edistävänä maana ovat ohi. Näyttää pahasti siltä, ettei virallinen Suomi allekirjoita  ydinaseita kieltävää sopimusta YK:ssa, listaa Merikukka Kiviharju rauhantilaisuudessa virallisen Suomen militaristista politiikkaa  kritisoidessaan ja laulaa lopuksi itsesanoittamansa rauhanlaulun "No more games" ja selvittää laulun viestiä, että on lopetettava kaikki rahan kanssa pelaaminen (games)  ja aloitettava rauhankulttuurin rakentaminen.